TJ Nová Paka

Z historie Tělovýchovné jednoty


Dne 18. února 1862 založil Dr. Miroslav Tyrš první českou tělocvičnou jednotu - Sokol pražský. Ještě téhož roku byly založeny tělocvičné jednoty např. v Brně, Jaroměři, v Kolíně a také v Nové Pace. Iniciátory založení tělocvičné jednoty v Nové Pace byli lékař Václav Klejzar a Karel Záhorský. Zúčastnili se spolu s jinými členy zpěváckého spolku Hlasoň hostiny v tělocvičně pražského Sokola v sále "U Apolla". Velmi na ně zapůsobilo svižné vystupování sokolů ve stejnokroji a ihned uvažovali o zřízení podobné jednoty u nás. Již 2. června 1862 se sešlo 21 občanů k ustavující schůzi v sále hostince pana Čermáka. Starostou byl zvolen MUDr. E. Kosina, náčelníkem MUDr. V. Klejzar a byl zvolen osmičlenný výbor . Jednota nesla název Lubor, měla členy zakládající, činné, přispívající a žáky. V červnu následujícího roku přijala název Sokol.

Činnost tehdejšího Sokola nebyla zaměřena pouze na nářaďový tělocvik, jednota se podílela též na rozšiřování sokolské myšlenky i do okolních měst a vesnic. Časté byly i turistické výlety do okolí nebo i na veřejná vystoupení sousedních tělocvičných jednot. S rozvojem sportů docházelo ke vzniku sportovních odborů i v Nové Pace. Nejprve vznikla v roce 1907 Dělnická tělocvičná jednota, která provozovala svá cvičení v tehdejším dělnickém domě (v dnešním kině) a v roce 1909 se ozvali milovníci sněhu, kteří založili Kroužek lyžařů. Kopaná se ohlásila o dva roky později pod hlavičkou Sportovního klubu. Dnešnímu odboru turistiky TJ dal základ Klub českých turistů a jako samostatný vznikl v roce 1928 Tenisový klub. Lední hokej se ozval v roce 1936 a o šest let později, v době 2. světové války, vznikla atletika, basketbal a volejbal.

V roce 1948 komunisté houfně slučovali tělovýchovu pod hlavičku Tělovýchovných jednot. Tak tomu bylo i v Nové Pace a TJ změnila v roce 1951 název na TJ Spartak. Tehdejší závod Nopaka (později Velveta) založil druhou tělovýchovnou jednotu, Jiskru. Po čtyřech letech došlo opět ke sloučení obou TJ a o několik let později se Novopačtí přijali do svého názvu Sokol. Poválečná aktivita TJ Sokol Nová Paka se projevila ve výstavbě letního stadionu se šatnami a turistickou ubytovnou, lyžařského areálu se slalomovým svahem a skokanským můstkem, vznikly čtyři tenisové kurty a dvě kluziště, byla provedena rozsáhlá rekonstrukce sokolovny. V roce 1987 tělovýchovná jednota sdružovala již celkem 12 oddílů a odborů:

ZRTV (později ASPV) 1862
Turistika 1919
Kopaná 1911
Lyžování 1914
Šachy 1927
Odbíjená 1932
Lední hokej 1934
Tenis 1939
Lehká atletika 1941
Košíková 1942
Kuželky 1962
Stolní tenis 1986 (1)

Po roce 1989 došlo opět k obnově původního Sokola pod Českou obcí sokolskou (ČOS) a TJ se rozdělila na Tělocvičnou jednotu Sokol Nová Paka (ČOS) a na Tělovýchovnou jednotu Sokol N. Paka (ČSTV), která byla ustanovena dne 18.3.1992 jako nástupce poválečné TJ (sloučené tělovýchovy). Tělocvičná jednota začala svou činnost soustředit v novopacké sokolovně a hned zpočátku převzala oddíl košíkové.

K 1.1.1997 se oddělil oddíl lyžování a vznikl nový subjekt: Sportovní klub lyžování a orientačního běhu (SK LOB Nová Paka). Taktéž lední hokej založil svou k 2.4.1993 svou právnickou osobu od toho roku vystupuje pod názvem TJ Bruslařský klub Nová Paka.

Trend v separaci oddílů Tělovýchovné jednoty pokračoval i nadále a v roce 2000 to bylo též u oddílu kopané, kdy vznikl "1. FK Nová Paka" a Sportovní klub "SK Nová Paka fotbal".

ASPV (asociace sportu pro všechny) se osamostatňuje k 1.1.2003 pod názvem Klub sportu pro všechny Nová Paka a v témže roce odchází závodní činnost atletiky do Tělocvičné jednoty pod křídla ČOS.

Hned zpočátku 90. let zaniká oddíl odbíjené.

Na druhé straně došlo také ke rozvoji nových sportovních aktivit a v sezoně 1996/97 se prezentuje v rámci TJ oddíl zimního plavání pod svým názvem Karavana otužilců. Postupem času se v rámci Karavany rekrutuje sekce triatlonu a v roce 2005 je tento sport oficiálně zastoupen v TJ svým oddílem.

Po všech těchto změnách registruje tedy TJ Nová Paka v současné době celkem 8 sportovních odvětví.

Atletiku
Kuželky
Tenis
Turistiku
Triatlon
Stolní tenis
Šachy
Zimní plavání

Koncem roku 2003 valná hromada jednoty odsouhlasila změnu stanov, resp. sídla a názvu, a od 1.1. 2004 se Tělovýchovná jednota Sokol nazývá TJ Nová Paka a to především z důvodu nezaměnitelnosti názvu s Tělocvičnou jednotou Sokol ale také z důvodu odevzdání označení "Sokol" do rukou České obce sokolské a jejím jednotám.(2)


Ing. Zdeněk Sucharda předseda (r. 2007)


Zdroj:
1. TJ Sokol Nová Paka, "Náš almanach" k 125 letům novopacké tělovýchovy a k 75 letům novopacké kopané, 1987 Trutnov
2. Zápisy z valných hromad a schůzí TJ a další materiály TJ z let 1992 až 2007

(c) Petr Pilař 2008, Vzhled a kód Petr Pilař, www.petaan.wz.cz